Temelji na nekaj letnem raziskovanju osličkov in njihovih izjemnih terapevtskih sposobnosti. Oslički so mojstri navezovanja stikov in razvijanja prijateljstva. Njihova, skoraj zenovska mirnost, je nalezljiva in blagodejno ima blagodejni vpliv in pomirja. Njihova mehkoba in prisrčnost pa jih sprostijo in povabijo v stik in igro. Temu dodamo noto zdravilne umetnosti pripovedovanja zgodb in dobimo unikatni program, ki spontano in nežno, s pomočjo zgodbe in nežnega stika-dotika pomaga tako otrokom kot odraslim.

Za povrhu vsega in nasploh pa je:
Zabavna, Srčna, Nežna in ravno prav Nagajiva.
Kot oslički, kako pa. In pravljičarji prav tako :)

Beseda bard pomeni pripovedovalca in poeta,

izhaja pa od Keltov. Od tod ime našega oslička, ki nam je kmalu po prihodu v našo družino pokazal, da so njegova našpičena ušesa sposobna globokega poslušanja, vse do srca seže njihovo tankočutno uho, ki sliši zgodbe in pravljice vseh bitij.

Kombinacija zdravilnega dotika in zdravilne umetnosti spontanega pripovedovanja zgodb (Spontaneous Storytelling), ki pomaga pri urjenju pozornosti, razvijanju domišljije, vzpostavljanju pristnih stikov in izražanju samega sebe.

Otroci se v družbi oslička podajo na spontano iskanje in ustvarjanje zgodbe, na junaško popotovanje, ki jim prinese zdravilno zgodbo, ki jo potrebujejo.

Pravljični sprehod traja 2 uri, 
prispevek zanj je 45€,
udeleži pa se ga lahko do 7 otrok.

Kontakt: Špela: kapljaspela@gmail.com, 041 980 876

S programom stopava na pomoč in v sodelovanje otrokom in mladim, ki se šolajo na domu, visoko občutljivim otrokom in mladim, ki potrebujejo podporo ter nasploh vsem, ki si želijo stika z osličkom in pravljičnostjo naravnega sveta.