CENTER KIRON KIRONOVA UČENJA KONJESRČNI MLADI ČLANKI
Osličkova Terra-Pia Temelji na nekaj letnem raziskovanju osličkov in njihovih izjemnih terapevtskih sposobnosti. Oslički so mojstri navezovanja stikov in razvijanja prijateljstva. Njihova, skoraj zenovska mirnost, je nalezljiva in blagodejno ima blagodejni vpliv in pomirja. Njihova mehkoba in prisrčnost pa jih sprostijo in povabijo v stik in igro. Temu dodamo noto zdravilne umetnosti pripovedovanja zgodb in dobimo unikatni program, ki spontano in nežno, s pomočjo zgodbe in nežnega stika-dotika pomaga tako otrokom kot odraslim. Za povrhu vsega in nasploh pa je: Zabavna, Srčna, Nežna in ravno prav Nagajiva. Kot oslički, kako pa. In pravljičarji prav tako :)
Beseda bard pomeni pripovedovalca in poeta, izhaja pa od Keltov. Od tod ime našega oslička, ki nam je kmalu po prihodu v našo družino pokazal, da so njegova našpičena ušesa sposobna globokega poslušanja, vse do srca seže njihovo tankočutno uho, ki sliši zgodbe in pravljice vseh bitij.
Moja zdravilna zgodba - Individualna Terra-Pia za otroke , mladostnike in odrasle
Kombinacija zdravilnega dotika in zdravilne umetnosti spontanega pripovedovanja zgodb (Spontaneous Storytelling), ki pomaga pri urjenju pozornosti, razvijanju domišljije, vzpostavljanju pristnih stikov in izražanju samega sebe. Otroci se v družbi oslička podajo na spontano iskanje in ustvarjanje zgodbe, na junaško popotovanje, ki jim prinese zdravilno zgodbo, ki jo potrebujejo.
Pomaga pri:
Razvijanju samozavedanja
Razvijanju izražanja
Razvijanju motoričnih sposobnosti
Urjenju in razvijanju izostrene ter globoke pozornosti
Vzpostavljanju pristnega stika
Razvijanju domišljije, ustvarjalnega razmišljanja in utrjevanju občutka lastnega notranjega sveta
Poteka individualno v jahališču in traja 30 min. Je celostna in prilagojena potrebam vsakega posameznika. Prispevek zanjo pa je 30€
Program namenjen posameznikom ali zaključenim skupinam otrok. Pravljičarka Špela in Bard popeljeta otroke v čarobni svet Narave in jih naučita “našpičiti ušesa”. Razvijamo veščino globokega poslušanja, ki otrokom pomaga priti v globok in zdravilen stik s seboj in naravnim svetom. Obenem jih nauči poslušati zgodbe iz Narave. S pomočjo vaj spontanega pripovedovanja zgodb, kreativnega pisanja in globljega zaznavanja Narave pa otroci razvijajo domišljijo in krepijo izražanje. Pravljični sprehod traja 2 uri, prispevek zanj je 45€ udeleži pa se ga lahko do 7 otrok. Kontakt: Špela: kapljaspela@gmail.com, 041 980 876
Osliček gre v gozdiček! S programom stopava na pomoč in v sodelovanje otrokom in mladim, ki se šolajo na domu, visoko občutljivim otrokom in mladim, ki potrebujejo podporo ter nasploh vsem, ki si želijo stika z osličkom in pravljičnostjo naravnega sveta. Skupinska Terra-Pia za otroke, mladostnike in odrasle
Center Kiron deluje v okviru društva za poglobljeno ekologijo TERRA ANIMA.