CENTER KIRON KIRONOVA UČENJA KONJESRČNI MLADI ČLANKI
Svoboden je stal ob njej s ponosno dvignjeno glavo.
Tudi ona se je zravnala in pustila vetru in soncu,
da jo z nežnim dotikom vpne v večjo sliko stvarstva.
Ko je pogled usmerila na njegova,
kot boben okrogla kopita, mu je zašepetala: . 'Pridi, da prebudiva srčni utrip Življenja…'
Ples s Konji  kot invokacija šamanskega telesa skozi konjevo mentorstvo Intenziven trening v celostnem zavedanju lastnega telesa in oživljanju njegove vitalnosti. Ob konjih je vsak gib zgolj informacija, vsako čustvo je pogovor, vse pa je v koreografiji energije, ki pa izvira iz globoke notranjosti in je vodena s polno prisotno zavestjo. Noben gib ni narejen brez namena in ker delamo z živalmi, ki so plen v naravi je pomembno, da vsak gib izhaja iz notranjega ravnotežja in služi podpori življenja. 
Vabljeni torej na intenzivni trening svete umetnosti gibanja.
Ob boku konjev, ki dajejo vedno natančno in iskreno povratno informacijo in nas s tem učijo o: 
- polni prisotnosti v trenutku, - zavedanju telesa in njegove nebesedne sporočilnosti, - povezavi z instinktivno/intuitivno modrostjo telesa, - telesu kot zaznavnem orodju: subtilna odzivnost nadomesti robotizirano togost/odrevenelost, čutenje nadomesti delanje,…, - meditativni prisotnosti v gibu in učenju obrednega gibanja, - ritmih 'pravega' časa, - moči misli in jasnega fokusa - odnosih: kdo sem v odnosu do drugega, kje se jaz končam in se začne drugi, kako rasti ob nekom in kako ob drugem ohraniti svojo avtonomnost, - zavedanju večdimenzionalnega prostora in o tem kako si ustvariti svoj dušni oder,  - delu z energijo: izolacija/imobilizacija energije, energijska jakost, agilnost v menjavi energijske jakosti, usmerjanje energije, delo z energijo, ki izhaja iz različnih energijskih centrov, kaj vse lahko napaja človeka, iskanje energijskega krogotoka (neusahljivega izvira) namesto običajne premočrtne energijske porabe,… - delu s čustvenim telesom: zavedanje čustvenega sporočanja, prepoznavanje sporočil za čustvi, čustvena avtentičnost v nasprotju s privzgojenim in družbeno pogojenim čustvovanjem, kako konstruktivno delati z vsemi čustvi, kot izvori energije…, - vzpostavljanju stanja axis mundi, kot poravnave in sinhronosti med fizičnim, čustvenim, energijskim, umskim in dušnim telesom, - ter še kakšno drugo unikatno učenje, ki se vedno porodi v odnosu konja s posameznikom.
Ples s konji je tečaj, ki zajema 9 ur, lahko se ga udeležite individualno ali pa v dvoje. Cena tečaja je 280€, oziroma 140€ na osebo, če sta dve osebi. Priporočljiv termin je 1x do 2x tedensko. Izkušnje s konji niso potrebne.  
Pohitite in za prost termin povprašajte na
neja.meta@gmail.com Vabljeni na izziv. Ples je dobra alternativa jahalnemu športu in vedno več jih je, pravijo, da je boljši od jahanja. Sicer se pa nikjer ne moremo globlje povezati s pristno naravo konja, kot ravno preko plesa, kjer aktivno spodbujamo njegovo popolno iskrenost. In ko njegova energija prosto teče v resnici plešemo z neizmerno eksistenco Življenja samega. Nežno in mogočno.
Center Kiron deluje v okviru društva za poglobljeno ekologijo TERRA ANIMA.